Konut Sigortası

Konut sigortanızı yaptırın, hem kendi evinize hem de komşunuzun
evine gelebilecek maddi zararlara karşı içiniz rahat olsun.

Konut sigortası evleri doğal afetlere, yangın ve hırsızlık gibi beklenmedik çeşitli risklere karşı koruyan ve evleri güvence altına alan oldukça önemli bir sigorta çeşididir. Konut sigortası sayesinde bunun gibi beklenmeyen olumsuz durumlar meydana geldiğinde, ortaya çıkan maddi zararları sigorta yaptıran kişilerin lehine olmak üzere karşılar ve teminat sağlar.

Konut sigortası kapsamında, sigorta poliçesinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi durumunda poliçede belirtilen adresteki konutun, binanın ya da eşyaların uğradığı maddi zararlar özel şartlar altında belirtilen hükümler doğrultusunda temin edilebilir. Konut sigortası senelik olarak yaptırılır. İsteğe bağlı olarak her sene yenilenebilmektedir. Konut sigortası iptali ise sözleşmenin bittiği tarihte gerçekleştirilebilir.

Konut sigortası poliçesi kapsamında olmayan özel maddeler ise şunlardır:

 1. Savaş ve benzeri her türlü savaş olayları
 2. İç savaş
 3. İsyan
 4. Çarpışma ve askeri hareketler doğrultusunda ortaya çıkan zararlar.

Yukarıda sıraladığımız zarar durumları, konut sigortası genel şartları arasında yer almayan maddelerdir.

Konut sigortası yaptırdığınız zaman birtakım haklara sahip olursunuz. Konut sigortasının kapsadığı maddeleri sizler için aşağıda sıraladık:

 1. Yangın
 2. Su baskını
 3. Hırsızlık
 4. Sel
 5. Kara taşıtları çarpması
 6. Deniz taşıtları çarpması
 7. Duman ile alınan zararlar
 8. Fırtına
 9. Yer kayması
 10. Kar ağırlığı
 11. Terör
 12. Yakıt sızması
 13. Cam kırılması
 14. Dahil su
 15. Elektriksel hasar
 16. Kazaen kırılma
 17. Deprem (isteğe bağlı)

Gibi durumlar konut sigortası genel şartları arasında yer alır.

Birçok insan DASK raporuna sahipken neden bir de konut sigortasında isteğe bağlı “Deprem” maddesini eklemesi gerektiğini merak eder. Çünkü DASK sadece hasar sonrası sigortalı binada oluşacak bina hasarlarını tanzim eder ve ödenecek olan tazminat azami m2 x hasarın gerçekleştiği ilgili yılda DASK tarafından daha önce ilan edilmiş m2 maliyeti ile hesaplanır. Fakat evinizin m2 birim maliyeti, DASK’ın belirlemiş olduğu m2 birim maliyetinden ve/veya evinizin yeniden inşa bedeli (arsa bedeli hariç) DASK’ın belirlediği azami bedelden yüksek ise evinizin tam koruma altında olması için konut poliçesinde aradaki bedel farkını sigortalayabilir, aynı zamanda DASK ile teminat altına alamadığınız eşyalarınızı da depremli konut poliçesi ile koruma altına alabilirsiniz.

  Sizi Arayalım

  Siz zahmet etmeyin, biz arayalım.

  • 0
  • 25 Ocak 2017